POISSON.DIST DAX Function (Statistical)

Zwraca rozkład Poissona. Typowym zastosowaniem rozkładu Poissona jest prognozowanie liczby zdarzeń w danym czasie, takiej jak liczba samochodów przejeżdżających przez plac w czasie jednej minuty.

Syntax

POISSON.DIST ( <X>, <Średnia>, <Skumulowany> )
Parameter Attributes Description
X

Liczba zdarzeń.

Średnia

Oczekiwana wartość liczbowa.

Skumulowany

Wartość logiczna, która określa postać zwracanego rozkładu prawdopodobieństwa. Jeśli argument „skumulowany” ma wartość PRAWDA, funkcja ROZKŁ.POISSON zwraca skumulowane prawdopodobieństwo Poissona, że liczba przypadkowych zdarzeń będzie należeć do zakresu między zero a x włącznie. W przypadku wartości FAŁSZ funkcja zwraca funkcję masy prawdopodobieństwa Poissona, że liczba zdarzeń będzie równa dokładnie x.

Return values

Scalar A single decimal value.

Returns the Poisson distribution.

Remarks

If x is not an integer, it is rounded.

If x or mean is nonnumeric, POISSON.DIST returns the #VALUE! error value.

If x < 0, POISSON.DIST returns the #NUM! error value. If mean < 0, POISSON.DIST returns the #NUM! error value.

Last update: Dec 14, 2019   » Contribute   » Show contributors

Contributors: Alberto Ferrari, Marco Russo

MSDN documentation: https://docs.microsoft.com/en-us/dax/poisson-dist-function-dax

DAX Conventions
Context Transition

This function performs a Context Transition if called in a Row Context. Click to read more.

Row Context

This expression is executed in a Row Context. Click to read more.

Iterator

Not recommended

The use of this function is not recommended. See Remarks and Related functions for alternatives.

Not recommended

The use of this parameter is not recommended.

Deprecated

This function is deprecated. Jump to the Alternatives section to see the function to use.

Deprecated

This parameter is deprecated and its use is not recommended.

Contribute

Want to improve the content of POISSON.DIST? Did you find any issue?
Please, report it us! All submissions will be evaluated for possible updates of the content.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.