CHISQ.DIST.RT DAX Function (Statistical)

Zwraca prawostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi kwadrat. Rozkład chi kwadrat jest skojarzony z testem chi kwadrat. Test chi kwadrat służy do porównywania wartości obserwowanych z oczekiwanymi. Na przykład w eksperymencie genetycznym można przyjąć hipotezę, że następne pokolenie roślin będzie mieć określony zestaw kolorów. Porównując obserwowane wyniki z oczekiwanymi, można zdecydować, czy pierwotna hipoteza jest prawidłowa.

Syntax

CHISQ.DIST.RT ( <X>, <Stopnie_swobody> )
Parameter Attributes Description
X

Wartość, przy której ma być szacowany rozkład.

Stopnie_swobody

Liczba stopni swobody.

Return values

Scalar A single decimal value.

Returns the right-tailed probability of the chi-squared distribution.

Remarks

If either argument is nonnumeric, CHISQ.DIST.RT function returns the #VALUE! error value.

If any argument is nonnumeric, CHISQ.DIST.RT function returns the #VALUE! error value.

If deg_freedom is not an integer, it is truncated.

If deg_freedom < 1 or deg_freedom > 10^10, CHISQ.DIST.RT returns the #NUM! error value.

Related functions

Other related functions are:

Last update: Dec 14, 2019   » Contribute   » Show contributors

Contributors: Alberto Ferrari, Marco Russo

DAX Conventions
Context Transition

This function performs a Context Transition if called in a Row Context. Click to read more.

Row Context

This expression is executed in a Row Context. Click to read more.

Iterator

Not recommended

The use of this function is not recommended. See Remarks and Related functions for alternatives.

Not recommended

The use of this parameter is not recommended.

Deprecated

This function is deprecated. Jump to the Alternatives section to see the function to use.

Deprecated

This parameter is deprecated and its use is not recommended.

Contribute

Want to improve the content of CHISQ.DIST.RT? Did you find any issue?
Please, report it us! All submissions will be evaluated for possible updates of the content.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.